Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

Mari O. Blikom
Redaktør
E-post: sjop@psykol.org

Teknisk kontaktperson

Redaksjonen
E-post: sjop@psykol.org