Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Scandinavian journal of organizational psychology har som målsetning å styrke organisasjonspsykologi feltet I Skandinavia. Våre lesere er forskere og profesjonelle som er utdannet innen/jobber med organisasjonspsykologi. Vi er interessert i manuskripter innen organisasjonspsykologi generelt, og spesielt manus med relevans for de skandinaviske landene.

Seksjonsretningslinjer

Kommentarartikler

Redaktører
 • Gordana Abramovic
 • Merket Bidrag mottas
 • Merket Indeksert
 • Merket Fagfellevurdert

Bokomtaler

Redaktører
 • Gordana Abramovic
 • Helene Moe
 • Merket Bidrag mottas
 • Umerket Indeksert
 • Umerket Fagfellevurdert

Artikler

Redaktører
 • Gordana Abramovic
 • Helene Moe
 • Merket Bidrag mottas
 • Merket Indeksert
 • Merket Fagfellevurdert

Diverse

Redaktører
 • Gordana Abramovic
 • Helene Moe
 • Kim Rand-Hendriksen
 • Umerket Bidrag mottas
 • Umerket Indeksert
 • Umerket Fagfellevurdert

Artikkel (Ikke fagfellevurdert)

Redaktører
 • Gordana Abramovic
 • Merket Bidrag mottas
 • Merket Indeksert
 • Umerket Fagfellevurdert

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle registrerte brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formÃ¥l, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...