Manuskript

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Har du allerede brukernavn/passord?

Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?

Gå til registrering

Forfatterinstruks

Innsendings prosess

Scandinavian journal of organizational psychology bruker et online innsendings system. Alle manus som skal vurderes må sendes inn via dette online innsendings systemet. For å sende inn et manuskript må forfatteren først opprette en brukerkonto, hvor han eller hun registrerer seg som en forfatter, og deretter starte innsendingsprosessen

Send inn et manus:
• Kontroller at manuset er ferdigstilt (korrekturlest, ryddig, etc.)
• Last opp manuset under min side – nytt manus
• Kontroller at du fyller inn all nødvendig informasjon, inkludert fullt navn og tilhørighet til alle medforfattere.

Hvis du sender inn et manus for fagfellevurdering:
• Manuset må ikke inneholde informasjon om deg eller dine medforfattere
• Første side skal kun inneholde en tittel og opptil 6 nøkkelord. Et abstrakt/sammendrag på opptil 200ord skal plasseres på neste side. Teksten starter på side tre.

Manuset skal ikke ha vært tidligere publisert og skal ikke samtidig være til vurdering i et annet tidskrift. Hvis deler av manuset har blitt publisert tidligere, vennligst oppgi dette under “kommentarer til redaktøren”.

Manuskript og referansestil

Innsendte manus må følge stilen til the Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 6th Edition. Teksten må være I 12-punkts format og i en standard font, helst Times New Roman. Manuset skal ha dobbel linjeavstand. Tabeller skal settes på egne sider etter referanselisten. Figurer skal lastes opp separat og helst I 300 DPI eller vektor grafikk. I samsvar med APA må tabeller og grafer være nummerert og nevnt I løpende tekst.Alle referanser må våre fullstendige og korrekte. URL-adresser skal oppgis for material sitert fra Internett. Hvis mulig skal også DOI nummer oppgis I referansen.

Språk. Tidsskriftet aksepterer manus på engelsk, norsk, svensk og dansk.

Lengde. Manus innsendt til fagfellevurdering skal være maksimalt 45.000 tegn med mellomrom. Vi er også interessert i artikler for andre deler av tidsskriftet, for eksempel kortere artikler basert på praktisk erfaring (ca 14 000 tegn) og kronikker (ca 3 000 tegn).

Fil. Vi aksepterer Word 2003 og 2007

Anonymitet. SJOP opererer med en ”dobbel blind” fagfelleprosess. Det er derfor viktig at manuset ikke inneholder noe informasjon om forfatteren(e) eller referanser som vil identifisere forfatteren(e).

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.

  1. Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  2. Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i 'Om' tidsskriftet.

  3. Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word format. 

  4. Manuskriptet må følge APAs retningslinjer, som bl.a. er beskrevet i http://www.apastyle.org/.

  5. Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.