Open Journal Systems

24-timersmennesket på jobben og i teamet

Bjørn Erik Grønning

Sammendrag


Hva skjer med et team når arbeidsgiver bestemte at alle skal testes? Er det greit at arbeidsgivere bestemmer at ansatte skal la seg teste? Nå vil jeg fortelle deg om min arbeidsplass og vår erfaring. Jeg jobber i en kommunal tjeneste, og vi befinner oss nå midt i en omstillingsprosess. La meg ta deg med på reisen.


Fulltekst: PDF