Open Journal Systems

Makt og Maktbruk i Arbeidslivet

Mari Blikom

Sammendrag


I den siste boken fra Endre Sjøvold ser forfatteren på makt og maktbruk i arbeidslivet. Endre Sjøvold ønsker å gi leseren et rammeverk for å forstå hvordan maktbruk virker, hvordan en kan gjenkjenne den, hvilke mottak en kan treffe og hvordan en best bruker makt. Makt er ofte forbundet med matkmisbruk men forfatteren fremhever at leseren må huske at makt er nødvending for å få ting gjort.


Fulltekst: PDF