Open Journal Systems

Valide seleksjonsmetoder - Kommentarer til en oppdatert meta-analyse

Richard Tidemann Havdahl

Sammendrag


I 1998 publiserte Schmidt og Hunter en meta-analyse av 85 års forskning på seleksjonsmetoders evne til å predikere jobbprestasjon. Artikkelen er sitert opp imot 4.000 ganger og er obligatorisk faktagrunnlag for enhver diskusjon om seleksjonsverktøy. I høst ga imidlertid Schmidt og kollegaer (2016) ut en oppdatering med betydelige endringer. Basert på mer forskning og ikke minst en mer presis meta-analytisk metode kan resultatene både oppmuntre, forvirre og fortvile de som hadde knyttet seg til oppsummeringen fra 1998.


Fulltekst: PDF