Open Journal Systems

Vi spør praktikere - Litt psykologi og betydelig erfaring - Bjørn Olsen Borgen røper hemmeligheter om ansettelsesprosessen

Annelinn Skjong-Børsting

Sammendrag


I intervjuet med avdelingsleder ved Bjørkelangen videregående skole, Bjørn Olsen Borgen, legger han særlig vekt på egnethet og relasjonskompetanse hos søkere i ansettelsesprosesser som det viktigste en lærer kan ha etter det formelle kompetansekravet. I dette intervjuet forklarer Borgen at rekkefølgen i refleksjoner hos kandidatene, dvs. hva de nevner først, forteller en god del om deres prioriteringer, samt deres egnethet for læreryrket.

Fulltekst: PDF