Open Journal Systems

Bruk av smileys og emoticons i arbeidssammenheng

Dilman Nomat

Sammendrag


Utviklingen av teknologien i dagens digitale samfunn gjør det enklere for oss å få tak i hverandre uansett hvor vi befinner oss og uansett tid (Jacobsen og Thorsvik, 2007). Det er mange fordeler knyttet til denne utviklingen, men med tanke på kommunikasjon finner vi også noen utfordringer. Et av områdene hvor dette demonstreres tydelig er i bruken av email, som også er den mest utbredte kommunikasjonsverktøyet i moderne organisasjoner (Erlien, 2006). I dette elektroniske mediet ser man at utfordringer oppstår for eksempel gjennom tapet av viktige visuelle signaler, som kroppsspråk og ansiktsuttrykk (Jacobsen og Thorsvik, 2007). Ved at dette faller bort står man på bar bakke for å tolke budskapet i en melding, og det kan derfor være at flere benytter seg av emoticons og smileys (Lai, 2014). Disse uttrykksikonene blir ofte bruk for å kunne gi et klarere bilde av følelser og budskap når man kommuniserer gjennom for eksempel email.

 

Med dette sagt vil denne artikkelen ta for seg hvorfor vi bruker uttrykksikoner og hvordan disse påvirker menneskers persepsjon av andre.

Fulltekst: PDF