Open Journal Systems

Kjære leser

Gordana Abramovic

Sammendrag


I den globale verden har de fleste internasjonale og større lokale organisasjoner ansatte fra mange land. En mangfoldig arbeidskraft reflekterer gjerne ulikheter i oppfattelser, verdier og ikke minst verdenssyn. Mens dette representerer et stort potensial for disse organisasjonene, er det avgjørende at ledelsen forstår eventuelle utfordringer og takler de på en effektiv og motiverende måte for alle ansatte.

I tillegg har det i kjølvannet av #MeToo kampanjen dukket opp mange spørsmål om hva som er passende atferd på jobben. Dermed har både mangold og likestilling på arbeidsplassen blitt et tema vi har valgt for denne utgaven som består av flere redaksjonelle artikler.

Fulltekst: PDF