Scandinavian Journal of Organizational Psychology


Vol 8, Nr 1 (2016)

Innholdsfortegnelse

Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2016, 8:1 PDF PDF (English)
 
Kjære Leser PDF
 
Redaksjonen PDF
 

Artikler

Passion for Work, Job Satisfaction, and the Mediating Role of Belongingness PDF PDF (English)
Ivan Spehar, Jacques Forest, Frode Stenseng

Artikkel (Ikke fagfellevurdert)

Hvordan bygge organisatoriske muskler med kompenserende intervensjoner? / Building organizational muscles through countervailing interventions PDF PDF (English)
Trude Røvær, Benedicte Sletten Larsen, Per Øystein Saksvik
Beyond surface-level and deep-level diversity to an increasing emphasis on thought diversity PDF PDF (English)
Prosper Kwei-Narh
10 tips PDF
Gordana Abramovic
Effektiv mangfoldsledelse på linjen: hvem og hvordan? Om rollen til mellomledere i organisasjoner med mangfoldig arbeidskraft PDF
Anette Kristin Bø Andreassen

Diverse

Kommende kurs og konferanser PDF
Mari Blikom

Bokomtaler

Militære kvinner Forsvarets akilleshæl? PDF
Bjørn Erik Grønning