Scandinavian Journal of Organizational Psychology


Vol 7, Nr 2 (2015)

Innholdsfortegnelse

Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2015, 7:2 PDF PDF (English)
 
Kjære Leser PDF
 
Redaksjonen PDF
 

Artikkel (Ikke fagfellevurdert)

Facilitating continuous learning among individuals and teams within dynamic and unstable environments PDF PDF (English)
Prosper Kwei-Narh
Føler du deg inkludert på arbeidsplassen? Kommer an på din nærmeste leder og hva de har opplevd PDF
Gordana Abramovic
Relasjonell koordinering fremmer kvalitet og effektivitet i komplekse arbeidsprosesser PDF
Claus H. Jebsen
Kort fortalt: Gjennomføring av vellykkede endringer - hvordan bli klar for endring PDF
Linnea Fagernæs
10 tips til endring i organisasjoner PDF
Synne Bendal

Diverse

Kommende kurs og konferanser PDF
Mari Blikom

Bokomtaler

Creative Leadership: Skills That Drive Change PDF
Anniken Grønstad