Scandinavian Journal of Organizational Psychology

Scandinavian journal of organizational psychology (SJOP) har som målsetning å styrke organisasjonspsykologi feltet I Skandinavia. Deres lesere er forskere og profesjonelle som er utdannet innen/jobber med organisasjonspsykologi. SJOP er interessert i manuskripter innen organisasjonspsykologi generelt, og spesielt manus med relevans for de skandinaviske landene. Hvis du er ute etter produkter med din logg på konferanser eller lignende, kan vi gi råd om tsreklam.

Informasjon For Bibliotekarer

SJOP oppfordrer alle forskningsbibliotekarer til å føre dette tidsskriftet inn i den elektroniske tidsskriftbeholdningen ved deres bibliotek. Dessuten gjør SJOP oppmerksom på at dette tidsskriftets open source programvare egner seg for bibliotek som vil væe vertskap for fagansattes arbeid med fagtidsskrift.

Informasjon For Forfattere

Ønsker du å sende inn bidrag til SJOP tidsskriftet? I så fall bør du sette deg inn i retningslinjene for tidsskriftetsseksjonene. Les  Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før de kan sende inn bidrag.